Låter du andra stoppa dig?

Låter du andra stoppa dig?

Jag får ofta höra personer säga: “Det är bara så vi är. Ja, vi är lite stela och kalla i Sverige.”
Min fråga är “Men hur var du som barn? Och hur vill du vara?”
Det kan kännas som om omvärlden tvingar dig till att vara samma, men om inte du bryter dig loss, vem ska då förändra världen?
Jag menar att när du tillåter dig själv, att vara dig själv, så gör du den största positiva påverkan du kan göra i världen.

Vad är Jantelagen?
Många tror att de vet vad Jantelagen är och säger kortfattat att man inte ska tro att man är bättre än andra och det är bra för vi har alla lika värde. Jantelagen är ett kraftfullt sätt att stoppa människor från att vara sig själva. En av Jantes tio lagar är “Du ska inte tro att du kan lära oss någonting”. Det gör det verkligen svårt för svenskar att öppna upp för nya sätt att tänka. De är rädda för att manipuleras av andra, inte inse att de redan har manipulerats av Jante. handlar om att alla människor ska följa den mall samhället skapat så inget nytt kan tillföras. Vi ska föddas för att förbli zombies som följer dessa lagar:

 • Du skall inte tro att du är något.
 • Du skall inte tro att du är lika god som vi.
 • Du skall inte tro att du är klokare än vi.
 • Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
 • Du skall inte tro att du vet mer än vi.
 • Du skall inte tro att du är förmer än vi.
 • Du skall inte tro att du duger till något.
 • Du skall inte skratta åt oss.
 • Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 • Du skall inte tro att du kan lära oss något.
 • Tror du inte att vi vet något om dig?

#Malmölagen

Men om vi skulle utforma en ny mer dynamisk mall, hur skulle den se ut? Jag gick ut på stan i Malmö och frågade Malmöborna vad de tycker om Jantelagen och hur de skulle omformulera den. Hittintills har Malmölagen utformats till:

 • Du skall vara dig själv.
 • Du skall tro på dig själv.
 • Du skall utvecklas genom att lära dig från andra som kan mer än dig.
 • Du skall inte slaviskt följa hur vi sagt att livet bör vara, utan utmana, ifrågasätta och tillföra något nytt till vad som är.
 • Du skall förvänta dig att dina drömmar uppmuntras av andra.

Vad vill du tillföra i Malmölagen?

Leave a Reply